Integritetspolicy

Senast reviderad: 22.8.2016

Allmänt

allaonlinekasinon.com (“Vi” eller “Oss”) förbinder oss att på alla sätt tillse att all personlig information som våra användare (“Användare”, “Du” eller ”Dig”) delar med Oss skyddas.

Denna Integritetspolicy förklarar hur vi skyddar de personuppgifter som Vi kan komma att samla in från Dig i samband med att du använder allaonlinekasinon.com (“Webbplatsen”, ”Tjänsten” eller ”Sajten”), hur Vi kan komma att använda dessa och vilka alternativ som är tillgängliga för Dig i sammanhanget.

Genom att ta del av kampanjer eller erbjudanden Vi erbjuder, eller genom att använda Webbplatsen och/eller våra Tjänster (“Tjänsten”), så godkänner Du uttryckligen villkoren i denna Integritetspolicy, och till att vi samlar in, använder och delger Din information, inklusive personlig information så som nedan specificeras, i enlighet med villkoren i denna Integritetspolicy. Om du inte accepterar att godkänna ett eller flera av villkoren i Integritetspolicyn har så får du inte delta i kampanjer vi erbjuder eller använda Tjänsten och/eller Webbplatsen.

Denna Integritetspolicy gäller inte för företag som Vi inte äger eller kontrollerar Policy eller för Individer som inte är anställda hos Oss eller som inte är i vår tjänst hos Oss, inklusive tredje part som vi enligt villkoren i denna Integritetspolicy kan komma att delge information.

I Integritetspolicyn får du information om:

 • Vilken typ av information samlar vi in?
 • Hur kan vi komma att samla in Din information?
 • Till vad använder vi den information vi samlar in?
 • Med vilka kan vi komma att dela denna information och i vilka syften?
 • Hur länge sparar vi information som samlats in?
 • Direktmarknadsföring
 • Barn och minderåriga
 • Hur skyddar vi Din information?
 • Uppdateringar eller tillägg till Integritetspolicyn
 • Kontakta oss

Vilken typ av information samlar vi in?

Personlig information

 • Vi kan komma att be dig uppge personlig information, konkret sådan information som identifierar dig som individ eller som med hjälp av begränsad eftersökning kan användas till att identifiera dig som individ. (“Personlig information”) i samband med kampanjer vi kan komma att erbjuda vid vissa tillfällen. (“Kampanj”). Den Personliga informationen kan komma att inkludera: Ditt namn, e-post, eller ditt telefonnummer. Vi kan komma att använda sådan information för att genomföra Kampanj eller för att förse dig med material om erbjudanden.

Ickepersonlig information

 • Vi samlar in viss information beträffande Användare som görs tillgänglig eller samlas in via Användarens användning av Sajten. (“Ickepersonlig information”). Ickepersonlig information kan inte användas för att identifiera Användare från vilken informationen samlades in. Ickepersonlig information som samlas in består av teknisk information som överförs från Din enhet, liksom aggregerad användningsinformation, och består av viss information om Din enhet ifråga om mjuk- och hårdvara, vilken webbplats som refererade dig till Webbplatsen, vilken webbläsare och operativsystem din enhet använder, vilket internetföretag Du använder, vilka språkinställningar Du har på enheten, hur länge du använder Webbplatsen, och domännamnet för den webbplats från vilken du surfade in eller registrerade Dig för webbplatsen.

Hur kan vi komma att samla in Din information?

 • Vi samlar in Personlig Information som Du skickar direkt till Oss, och Ickepersonlig Information som överförs automatiskt från Din enhet till Oss via ett antal standardtekniker som cookies, digital identifieringsdata, logg filer, webbfyrar och liknande tekniker.
 • Webbplatsen kan komma att automatisk överföra cookies till Dit system. Vi kan komma att lagra information som korrelerar med dessa cookies, för ändamål som de nedan stipuleras.
 • Du kan blockera och ta bort våra cookies via Din webbläsare, men detta kan komma att påverka Sajtens funktionalitet eller åtkomst negativt.
 • Vi kan komma att använd informationen från loggar och cookies till att förbättra Sajtens kvalitet och design, inklusive men utan att begränsat till att, bespara dig omaket med att återigen uppge information, personanpassa Sajten för Dig, följa hur Du använder sajten och generera statistik om Sajten.

Vad är en “cookie”?

 • När du använder vår Tjänst kan vi komma att förse Din enhet med eller loggfil eller en cookie (för endast en session eller permanent). En “cookie” är en liten informationsenhet som en webbplats tilldelar Din dators hårddisk när Du använder en webbplats. Cookies är mycket praktiska och kan användas på ett antal olika sätt och för olika syften. Bland dess syften märks: Att låta dig navigera mellan olika webbsidor på ett effektivt sätt, möjliggöra automatisk aktivering av vissa funktioner, komma ihåg Dina inställningar och se till att interaktionen mellan Dig och Tjänsten fungerar snabbare och enklare. Cookies används för att tillse att reklam som visas är relevanta för Dig och dina intressen. Du hittar mer information om cookies på www.allaboutcookies.org. Du kan ta bort våra cookies genom att följa anvisningarna för Inställningar i din webbläsare. Detta kan dock påverka användninfen av Sajten negativt.

Vad använder vi cookie till?

 • Vi kan komma att använda cookies, loggfiler, webbfyrar och andra tekniker till att samla in Ickepersonlig information med avseende på Din aktivitet på vår Tjänst och logga hur du använder Tjänsten, vilken typ av Webbläsare Du använder, vilka sidor Du besökt, tid och datum för Ditt besök och vilka länkar Du klickar på.
 • Vi kan även komma att tillåta tredje part, exempelvis tjänsteleverantörer (det vill säga tredje part som utför tjänster på vårt uppdrag, exempelvis kundtjänst, marknadsföring, analys, annonsspårning, tjänstkontroll och support, undersökningar, etc.), annonsnätverk, reklambyråer att visa reklam på vår Tjänst. Dessa tredje parter kan även de komma att använda tekniker som de ovan för att samla in information om våra Användare. Vi delar inte med oss av Personlig information till någon tredje part, med undantag för vad villkoren i denna Integritetspolicy anger.

Till vad använder vi den information vi samlar in?

 • Svara på Dina frågor, ge stöd för förfrågningar, feedback eller frågor, och till att uppdatera Dig med information och hantera dina önskemål beträffande Kampanjer.
 • Direkt marknadsföring sp som stipuleras nedan.
 • Förbättra och personanpassa våra erbjudanden och förbättra den reklam vi visar.
 • Kommunicera med Dig (via e-post, telefon, etc.).
 • Lösa eventuella konflikter och genomdriva våra policyer, inklusive möjliga brott mot dessa, eller i enlighet med applicerbara regleringar eller lagstiftning, eller för rättskipande myndigheter.
 • Genomföra undersökningar, teknisk problemsökning, till analyser eller för sammanställning av statistik.
 • Att erbjuda Dig med de mesta relevanta extratjänsterna.
 • Att upptäcka och förebygga eller på annat sätt adressera bedrägerier, säkerhet eller tekniska problem.

Med vilka kan vi komma att dela denna information och i vilka syften?

Tjänsteleverantörer

 • Vi kan komma att dela Din information, inklusive Personlig information, med våra samarbetspartners och våra tredjeparts tjänsteleverantörer, som har tillåtelse att använda denna information endast för de ovan listade syftena, eller med företag med vilka vi samarbetar och som utför tjänster åt oss (för exempelvis analys, kundtjänst, kampanjer, marknadsföring, teknisk information etc.).
 • Om du försett os med Din e-postadress (eller annan kontaktinformation) kan vi komma att ge ut den till våra samarbetspartner för marknadsföring eller andra underleverantörer med syfta att ge dig tillgång till intressanta uppdatering och marknadserbjudanden eller kampanjer.
 • Information kommer endast att ges ut i den utsträckning som krävs för att uppnå de syften som stipuleras här.
 • Du medger och ger härmed ditt godkännande till att Din Personliga information kan komma att ges ut, använd och lagrad hos våra auktoriserade tredjeparts samarbetspartners i hela världen för de syften som listas i detta dokument.

Annan utgivande av information

 • Vi kan komma att ge ut Din information, inklusive Personlig information, om det krävs av oss av rättsvårdande instanser eller andra myndigheter, som ett resultat av en stämning, efterlysning eller för utredning eller domstolsbeslut, eller med hänsyn till en rättsprocess, eller för att genomdriva intellektuella eller andra lagstadgade rättigheter eller för att genomdriva våra rättigheter eller för att försvara Oss mot stämningar eller andra rättsliga krav, eller om vi bedömer det nödvändigt att för att undersöka, förebygga eller vidta juridiska åtgärder beträffande olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri eller andra problematiska beteenden, eller av säkerhetsskäl, vid brott mot våra policys, för att genomdriva sagda policys eller på annat sätt nödvändigt för att fungera i enlighet med relevant lagstiftning och regleringar. Under sådana omständigheter kan vi komma att kräva eller avstå från Våra rättigheter.

Affiliates and corporate transaction

 • Vi kan komma att ge ut information, inklusive Personlig information, med vårt moderbolag, underleverantörer, samarbetspartners eller andra företag under gemensam kontroll (kollektivt ”Affilierade företag “). Vi kan komma att ge ut Information, inklusive Personlig information, i händelse av en företagstransaktion (exempelvis i händelse av försäljning av en större del av vårt företag, sammanslagning, konsolidering eller försäljning av tillgångar).
 • I samband med ovanstående kan våra Afillierade företag eller köpande företag ta över både rättigheter och skyldigheter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Aggregerad information

 • Ickepersonlig information, aggregerad information eller Personlig information i av människor icke läsbar form (avidentifierad) kan komma att ges till tredje part (inklusive annonsnätverk, reklambyråer och tjänsteleverantörer) för de ovan beskrivna syftena, liksom för att utveckla anpassad eller riktad annonsering (via vår Sajt, via webbplatser eller via tredje part), eller för att förbättra vår Sajt, genomföra affärsanalyser eller för andra affärändamål. Denna information kan kommat att kombineras med information Vi samlar in från andra källor, men endast i så utsträckning att det förblir Ickepersonlig information.

Tredje parts insamling av information

 • Vår policy reglerar endast hut Vi samlar in och ger ut om dig. I den utsträckning Du ger ut Din information till andra parter via vår Tjänst (via Webbplatsen eller via programvara, exempelvis genom att klicka på en länk till en annan webbplats eller lokal) vår tjänst eller andra sajter på internet så kan andra regler gälla för hur de samlar in eller ger ut information som Du förser dem med. Vi rekommenderar att du läser dessa aktörers integritetspolicys innan du ger ut Personlig information till dem.

Hur länge sparar vi information som samlats in?

 • Vi kan komma att rätta, utöka eller ta bort felaktig information, när som helst, enligt eget gottfinnande. Om du vill ta bort din e-postadress, kontakta oss på .
 • Vänligen notera att om du inte instruerar os om motsatsen, så förbehåller vi oss rätten att behålla den information Vi samlar in från Dig (inklusive Personlig information) så länge som krävs för att erbjuda Tjänsten och uppfylla juridiska krav, lösa dispyter och genomdriva våra överenskommelser.

Direktmarknadsföring

 • Om du ger ut Din e-postadress till oss så kan Vi då och då komma att använda den i samband med våra kampanjer, bonusprogram, och ge ut den till våra marknadsföringspartners eller använda den själva för att kunna erbjuda dig intressanta uppdateringar, erbjudanden och kampanjer. Eftersom Vi tar din rätt till integritet på största allvar så erbjuder vi dig enkla hjälpmedel för att neka att ta emot e-posterbjudande från oss, våra affilierade företag eller andra samarbetspartners. Du har närsomhelst möjligheten att välja att inte längre ta emot erbjudanden om kampanjer eller kommersiella meddelanden från Oss genom att klicka på länken ”avprenumerera” som du hittar längst ner i våra e-postmeddelanden från Oss. (det kan ta upp till 14 dagar för oss att effektuera en sådan begäran).
 • Vänligen notera att även om Du valt att avprenumerera från våra kampanjerbjudanden, så kan Vi komma att skicka dig andra typer av viktiga meddelanden via e-post till Dig som du inte kan välja att avprenumerera från. Dessa kan inkludera kundtjänstmeddelanden, administrativa meddelanden och kundundersökningar.
 • Vänligen notera även att du Du genom att ändra Din information i Ditt registreringskonto, eller genom att avprenumerera från våra kampanjmeddelanden, så kommer detta endast att påverka framtida kommunikationer från Oss. Om vi redan försett tredje part (exempelvis en samarbetspartner) innan Du ändrade dina inställningar eller uppdaterade Din information, så kan Du även behöva ändra dina inställningar direkt hos denna tredje part.

Barn och minderåriga

 • Vår Sajt är inte avsedd för personer under 18 års ålder, och specifikt inte för personer under 13 års ålder, och kommer aldrig att avsiktligen samla in Personlig information från minderåriga. Skulle det komma till vår kännedom att en användare är under 18, så kommer vi att radera vederbörandes information från våra filer. Vi förbehåller oss rätten att kräva in myndighetsbevis när som helst så att Vi kan tillse att personer under 18 år inte använder Tjänsten.

Hur skyddar vi Din information?

 • Vi lägger ner stor möda på att implementera och underhålla säkerheten hos Tjänster och för Din information. Vi använder oss av branschens standardprocedurer och policys för att förhindra icke auktoriserad användning av din information och för att säkerställa skyddet av sådan information. Trots att Vi tar alla rimliga steg för att skydda Din information, så kan Vi aldrig hållas ansvariga för de handlingar som personer som skaffar sig icke auktoriserad tillgång till vår Sajt, och vi utfärdar ingen garanti, uttryckt eller underförstådd, att vi kan förhindra sådan åtkomst.
 • Om Du upplever att din information inte hanterats i enlighet med vår policy, eller att någon person försökt missbruka Tjänsten eller betett sig på ett olämpligt sätt, vänligen kontakta Oss omedelbart på så kommer vår integritetsansvarige utreda ärendet utan dröjsmål.

Uppdateringar eller tillägg till Integritetspolicyn

 • Vi förbehåller oss rätten att då och då göra tillägg till eller revidera vår Integritetspolicy. Konkreta ändringar träder i kraft omedelbart efter att de publicerats. Den senaste revisionen visas under rubriken “Senast reviderad”. Ditt fortsatt deltagande i våra Kampanjer, användning av vår Tjänst och/eller användning av vår Webbplats, efter att sådan revision publicerats, konstituerar ditt erkännande och godkännande av att av innehållet i dessa revisioner och att du är bunden av dess.

Språk och integritetspolicy

 • I så måtto att Vi förser Dig med en översättning av den engelskspråkiga versionen av denna Integritetspolicy, så godkänner du att översättningen endast är till för din bekvämlighet, och det är den engelskspråkiga versionen av vår Integritetspolicy som reglerar din relation till Oss..
 • Om det finns någon motsägelse mellan den engelskspråkiga versionen av vår Integritetspolicy och en översättning av sagda Integritetspolicy, så är det den engelskspråkiga versionen som gäller.

Kontakta oss

 • Om du har frågor om denna Integritetspolicy, vänligen kontakta Oss på denna adress: [email protected]